ZIZO-kast Snelinfo dooft uit


De ZIZO-Kast Snelinfo heeft in deze digitale tijden niet veel nut meer. Ooit werd deze kast in het leven geroepen om telefoongidsen, adresgidsen, bus-, trein- en tramregelingen in onder te brengen. Zo konden de bibliotheekbezoekers er snel mee aan de slag. Maar bijna 20 jaar na de ontwikkeling van ZIZO volwassenen begint deze rubriek aan bestaansrecht in te boeten. Vrijwel alle documenten die we bij Snelinfo onderbrengen, hebben ondertussen een digitale tegenhanger waar het bibliotheekpubliek vaak nog sneller toegang toe heeft.

Daarom hebben we besloten om deze ZIZO-kast te laten uitdoven. In Open Vlacc hebben we de 6 documenten die hier nog in ondergebracht waren, afgevoerd of verplaatst naar andere rubrieken. We zullen ook geen nieuwe documenten in Open Vlacc meer bij deze rubrieken onderbrengen. Daarnaast hebben we in de raadpleegmodule en in Biblioprint de kast ‘Snelinfo’ geschrapt, om te voorkomen dat automatisch voor deze kast gekozen zou worden.  In de catalogus en in je bibliotheeksysteem blijven deze ZIZO-rubrieken bestaan tot alle bibliotheken de bestaande documenten verplaatst hebben. 

We willen je daarom vragen om ook in de eigen bibliotheek de kast ‘Snelinfo’ na te kijken en de documenten naar een andere rubriek te verplaatsen waar mogelijk. 

Alternatieve rubrieken kunnen zijn:

  • Onze Gemeente (en de verschillende ruggen)
  • België > België / Vlaanderen / Wallonië / Brussel > ... (gemeente waarbij iets hoort)
  • Geschiedenis (> Onze Gemeente ; > Heemkunde ; > Streekgeschiedenis)
  • Informatieve documenten over 'leren (op)zoeken' kan je onderbrengen bij je 'Taalpunt' of de rubriek 'Onderwijs > Levenslang leren > Basiseducatie'

Heb je specifieke vragen over waar je iets naartoe kan verplaatsen? Neem dan gerust contact met ons op via de Servicedesk. We helpen je graag op weg.