Werkgroep Jeugd 26 april 2018: in het kort


Sprookjes

Het genre 'Sprookjesfilms' wordt geschrapt. Vanaf nu gebruiken we een combinatie van het genre 'Sprookjes' met de filmgenres 'Speelfilms', 'Animatiefilms', 'Televisieseries en -films' om sprookjesfilms te ontsluiten.

De huidige thema's die een sprookje nader bepalen door een geografische aanduiding, bv. Arabische sprookjes worden omgevormd tot subgenres van het etiketgenre 'Sprookjes'.

Fantasy / Fantasieverhalen

De definitie van het genre 'Fantasy' is aangepast naar analogie met de definitie van het genre bij de ontsluiting voor volwassen fictie.

Het genre 'Fantastische films' wordt vervangen door een combinatie van de genres 'Fantasy' of 'Fantasieverhalen' in combinatie met 'Speelfilms', 'Animatiefilms' of 'Televisieseries en -films'. Het genre 'Fantastische films' wordt geschrapt.

Mythen, sagen, legenden en volksverhalen

Alle Werkgroepen Inhoudelijke Ontsluiting zullen zich de komende tijd buigen over het vraagstuk hoe we publicaties met mythen, sagen, legenden of volksverhalen het beste kunnen ontsluiten. Deze verhalen worden in de jeugdbibliotheek bij de fictie opgesteld, terwijl ze voor de volwassenen als non-fictie ontsloten worden. In de werkgroepen zullen de verschillende genres, thema's, trefwoorden, etiketten en plaatsingen bekeken worden met als doel om publicaties voor de jeugd en voor de volwassenen op een uniforme manier te kunnen ontsluiten. 

De jeugdwerkgroep heeft hierin de eerste beslissingen genomen die nu verder worden voorgelegd aan de andere werkgroepen. In het verslag kan je hierover alle details lezen.

Fabels

Het genre 'Fabels' wordt een subgenre van het etiketgenre 'Dierenverhalen', zoals nu al bij de volwassen fictie wordt toegepast.

Vormgenres

Trefwoorden die nu bij non-fictie records toegevoegd worden als vormgenre (met de aanduiding (genre) tussen haakjes) zullen omgevormd worden naar echte genres. Hierdoor wordt het mogelijk om een genre toe te voegen aan een non-fictierecord. Deze aanpassing geldt enkel voor een beperkte lijst van vormgenres. De lijst kan je terugvinden in het verslag van de werkgroep.

Voorbereidend lezen

Net zoals de eerste leesboekjes zullen  ook alle boekjes 'Voorbereidend lezen' (vaak AVI 0/start) ontsloten worden als fictie, en kunnen ze waar nodig thema's krijgen. Ook hier is de reden om de boekjes samen te kunnen opstellen in de bibliotheek, zodat kleuters in de fase van het voorbereidend lezen ze gemakkelijker kunnen vinden.

Gedichten over de dood

Dichtbundels met het thema dood werden vroeger in Vlacc ontsloten als non-fictie zodat alle jeugdpublicaties over de dood samen konden worden opgesteld. Naar aanleiding van een vraag via de helpdesk van Cultuurconnect heeft de Werkgroep Jeugd beslist om de vorm (dichtbundel) te laten primeren op het onderwerp (dood). Dichtbundels (en andere fictie) over thema 'dood' krijgen nu een fictie-ontsluiting met toevoeging van een genre (bv. 'Gedichten') en thema's (bv. Dood, Rouwproces, ...). Een specifiek etiket dat wijst op een dichtbundel over het thema 'Dood' wordt niet ontwikkeld. Via de catalogus kunnen de dichtbundels gevonden worden dankzij de toekenning van de thema's.

Meer lezen?

De wijzigingen zijn (binnenkort) ook terug te vinden in de Invoerafspraken fictie en non-fictie jeugd. Het volledige verslag van de Werkgroep Jeugd kan je hier nalezen.