Overzicht ZIZO-wijzigingen augustus 2019


Waarom deze wijzigingen? 

 

Op de laatste Werkgroep Trefwoorden zijn een aantal wijzigingen aan de ZIZO-rubrieken voor volwassenen goedgekeurd. Ook uit het verleden lagen nog een aantal goedgekeurde ZIZO-wijzigingen op de plank. Bovendien is ZIZO, net als SISO, onderhevig aan de actualiteit, waardoor nieuwe rubrieken of nieuwe verwoordingen zich opdringen.

Al deze wijzigingen hebben we recent uitgevoerd in de verschillende systemen die van ZIZO gebruik maken, zoals Open Vlacc, de ZIZO-raadpleegmodule en het ZIZO-annotatieschema, de catalogus en Biblioprint. Hierbij viel op dat de ZIZO-rubrieken niet altijd overal hetzelfde waren (bv. verschillende schrijfwijze, verschillend hoofdletter en/of spatiegebruik). We hebben dus tegelijkertijd geprobeerd om in alle verschillende systemen eenmalig alles gelijk te trekken. Hierbij alvast een overzicht.

 

Nieuwe rubrieken 

Nieuwe code en nieuwe verwoording rugrubriek

 • Mens > Lichaam - Gezondheid > Ziekten - Kwalen > Burn-out (LGZKBU)

Reden: zie beslissing Werkgroep Trefwoorden 17/05/2018

 • Mens > Psychologie > Persoonlijkheid > Doe-het-zelf-therapie (PSPEDO)

Reden: zie beslissing Werkgroep Trefwoorden 18/06/2019

 

Nieuwe code en nieuwe verwoording plank- en rugrubriek

 • Dagelijks leven > Eten-Drinken > Veganistische keuken > Veganistische keuken (EDVGVG)

Reden: zie beslissing Werkgroep Trefwoorden 18/06/2019

 

Nieuwe code vervangt oude code (en nieuwe verwoording plank- en rugrubriek)

 • Landen > Landen > Portugal > Madeira (LAPOMD)

vervangt Madeira > Madeira (LAMDMD)

Reden: naar analogie met de Azoren

 • Taal en communicatie > Talen > Indianentalen > Indianentalen (TAININ)

vervangt Arawak > Arawak (TAAWAW)

Reden: wegens het beperkte aantal publicaties over de verschillende Indianentalen brengen we ze liever samen onder één rubriek voor de volledige talengroep

 

Wijzigingen verwoordingen

Wijziging verwoording plank- en rugrubriek (code blijft gelijk)

 • Landen > Landen > Noord-Macedonië > Noord-Macedonië (LAMCMC)

voordien Macedonië > Macedonië 

Reden: wijziging van de officiële landsnaam van deze republiek

 • Taal en communicatie > Talen > Letzeburgs > Letzeburgs (TALBLB)

voordien Letzeburgesch > Letzeburgesch

Reden: schrijfwijze volgens Van Dale

 • Taal en communicatie > Talen > Afrikaans > Afrikaans (TAZUZU)

voordien Zuid-Afrikaans > Zuid-Afrikaans

Reden: naar analogie met de nieuwe afspraak binnen SISO

 

Wijziging verwoording rugrubriek (code blijft gelijk)

 • Vrije tijd > Sport - Spel > Spel > Games (SSSLCO)

voordien Computerspellen (in Open Vlacc) / Computerspelen (in het annotatieschema)

Reden: ‘Games’ dekt veel beter de lading dan de term ‘Computerspel’

 

Wijziging hoofdletter- of spatiegebruik plank- en/of rugrubriek

 • De volledige plankrubriek ‘Verpleging - Zorg’ werd in de bezitsinformatie binnen de catalogus (die gebaseerd is op het annotatieschema) nog met kleine letter geschreven (‘Verpleging - zorg’). Dat is nu aangepast, naar analogie met de andere rubrieken: Mens > Lichaam - Gezondheid > Verpleging - Zorg
 • Mens > Lichaam - Gezondheid > Ziekten - Kwalen > Neus-keel-oorziekten (LGZKNK)

voordien ‘Neus-Keel-Oorziekten’

Reden: naar analogie met Neus-keel-oorarts in Van Dale

 • Kunst > Film - Theater - Dans > Films > Films (FTFIAZ)

voordien Films A - Z > Films

Reden: naar analogie met andere AZ-rubrieken

 • Dagelijks leven > Eten - Drinken > Beroemde koks > Beroemde koks (EDBKAZ)

voordien Beroemde koks A - Z (als rugrubriek)

Reden: naar analogie met andere AZ-rubrieken

 • Kunst > Muziek maken > Gitaar spelen > Jazz - Blues (MMGSJB)

en

 • Kunst > Muziek maken > Piano spelen > Jazz - Blues (MMPSJB)

voordien Jazz-Blues (zonder spaties)

 • Kunst > Muziek maken > Gitaar spelen > Wereldmuziek - Volksmuziek (MMGSWV)

en

 • Kunst > Muziek maken > Piano spelen > Wereldmuziek - Volksmuziek (MPSWV)

voordien Wereldmuziek-Volksmuziek (zonder spaties)

 • Samenleving > Samenleving > Samenleving> Derde wereld (SASADW)

in Open Vlacc werd ‘Derde Wereld’ nog met hoofdletter W geschreven

 

Aanpassingen in Open Vlacc 

Al deze wijzigingen vind je terug in de ZIZO-raadpleegmodule en het ZIZO-annotatieschema voor ZIZO volwassenen.  Ook in Open Vlacc zijn de ZIZO-rubrieken aangepast. In de loop van de komende weken zullen we ook de records onder de bestaande rubrieken herbekijken, of publicaties die in aanmerking komen voor de nieuwe rubrieken naar daar verplaatsen.