Editie 6 Vlaamse SISO-map op komst


In november 2023 plannen we de publicatie van de nieuwe, zesde herziene editie van de Vlaamse SISO-map. Dit bestand zal dan als afdrukbestand beschikbaar zijn voor de bibliotheken. Deze nieuwe editie zal opnieuw digitaal opvraagbaar zijn via de website van Open Vlacc. We bieden voor deze versie geen 'gewijzigde bladen' meer aan. Door de tekstuele wijzigingen doorheen de map is het onbegonnen werk pagina's afzonderlijk aan te bieden. We raden de bibliotheekmedewerkers die nog graag SISO op papier raadplegen aan om de nieuwe versie volledig te printen en in die vorm te gebruiken.

Als pdf is de SISO-map eenvoudig digitaal doorzoekbaar. In de volledige map hebben we om die reden ook de verschillende hoofdrubrieken van een hyperlink voorzien wat de digitale doorzoekbaarheid van het document ten goede komt. 

 

Wat zal wijzigen in deze zesde editie?

 In de zesde editie van de Vlaamse SISO-map wijzigen een aantal zaken:

 • een grote rubriekswijziging voor de sportrubriek
 • een aantal kleinere rubriekswijzigingen voor muziek en bijzondere doelgroepen
 • een aantal 'tekstuele wijzigingen'
 • een aantal wijzigingen in de annotaties 

 

Rubriekswijzigingen

De belangrijkste wijziging van deze nieuwe editie is de herwerking van de sportrubriek: 616-619 (vanaf 1 oktober 2023 in Nederland)

 • wijzigingen van de indeling van de rubrieken:
  • algemene info over sport is nu meer gebundeld onder 616 e.v.
  • sporten zijn meer samengebracht in logische opdelingen
 • aanpassingen van verouderde terminologie (bv. schaatsplanken > skateboarden)
 • nieuwe rubrieken voor 'nieuwere' sporten (bv. padel)
 • geschrapte rubrieken voor 'verouderde' sporten die in een meer overkoepelende rubriek worden ondergebracht (bv. croquet > aanverwante sporten) 

Daarnaast wijzigde ook rubriek 328 'Sociale problemen en zorg voor andere groepen' grondig. De rubriek 328 blijft bestaan als hoofdrubriek, met nog slechts twee subrubrieken. De andere subrubrieken zijn geschrapt. De publicaties worden ondergebracht bij andere rubrieken.

 • 328.4 Alleenstaanden wordt ondergebracht bij 308.3 Andere samenlevingsvormen
 • 328.5 Homofielen wordt ondergebracht bij 308.15 Sociologie van LGBTQ+
 • 328.7, 328.74, 328.75, 328.76 en 328.79 worden geschrapt. De publicaties worden herbekeken en verplaatst naar de rubrieken 313, 313.1, 313.2 en 313.3.

De rubrieken onder 308 'Sociale groepen' en 418 'Speciale of differentiële psychologie' kregen een update qua terminologie en een uitbreiding van de volgende twee subrubrieken:

 • 308.15 Sociologie van de homoseksualiteit is uitgebreid naar Sociologie over LGBTQ+
 • 418.15 Homoseksualiteit is uitgebreid naar Psychologie over LGBTQ+
 • Rubriek 418.14 Biseksualiteit is geschrapt. De documenten worden ondergebracht bij 418.15

De rubrieken 606.31 en 606.32 zijn voor Vlaanderen aangepast tot Psychotische stoornissen (i.p.v. Psychosen) en Neurotische stoornissen (i.p.v. Neurosen), waarbij de rubriek 606.39 is uitgebreid met alle persoonlijkheidsstoornissen.

Ook onder de rubriek 780 Muziek kreeg de rubriek 782.4 een uitbreiding voor elk onderdeel van deze rubriek:

 • 782.41 Harmonieleer
 • 782.42 Contrapunt

 

Tekstuele wijzigingen

 • De terminologie binnen de volgende onderwerpsgebieden kregen een update doorheen de hele map:
  • Termen m.b.t. handicaps, beperkingen en stoornissen
  • Termen m.b.t. opvoeding
  • Termen m.b.t migratie
  • Termen m.b.t. gender en seksualiteit
 • Geografisch verouderde terminologie kreeg een update
 • De muziekterminologie voor de hele rubriek 780 kreeg een update
 • De sportterminologie is (waar nodig) ook aangepast n.a.v. de rubriekswijziging voor de sportrubriek

 

Een aantal wijzigingen in de annotaties

We hebben ook een aantal nieuwe Open Vlacc aanvullingen toegevoegd, en een beperkt aantal nieuwe Open Vlacc afspraken. Om het overzicht te behouden, zijn deze nieuwe annotaties achteraan in detail opgenomen op de pagina’s van het Versiebeheer.
Bij de rubrieken hebben we deze afspraken en aanvullingen als annotatie opgenomen, in het hoofdstuk ‘SISO in Open Vlacc’ zijn de afspraken meer uitgeschreven en aangeduid met [Nieuw 2023] om ze te onderscheiden van de afspraken uit editie 5.

 

Alle wijzigingen zijn meer gedetailleerd opgenomen in het versiebeheer achteraan in de SISO-map. Een overzicht van alle wijzigingen, inclusief hoe omgenummerd kan worden qua etiket, is opgenomen in het volgende overzicht (vier tabs per wijziging).

Het register is bijgewerkt voor de gewijzigde rubrieksnummers.

 

Meer?

Tot het zover is, bieden we alvast het document aan waarin al een groot aantal wijzigingen zijn doorgevoerd (behalve de wijziging van de sportrubriek). In Open Vlacc zullen we de wijzigingen de komende maanden doorvoeren aan de titelbeschrijvingen. Ook in Wise en de bibliotheekwebsites zullen de wijzigingen nog doorgevoerd worden in de komende weken. 

 

De Nederlandse Werkgroep Classificatie en de Vlaamse SISO-commissie beheren SISO en komen hiervoor op geregelde basis samen. Wijzigingen aan SISO-rubrieken voor Vlaanderen kondigen we aan via de Open Vlacc-nieuwsbrieven en de Open Vlacc-nieuwspagina. Algemene informatie en de meest recente documenten vind je steeds op de SISO-pagina op de Open Vlacc-website.