Catalografie Werkgroep 7 juni 2018


Strips/cartoons

Alle cartoons die in de fictie kunnen ingedeeld worden, zijn in Open Vlacc aangepast met materiaalaanduiding STRIP en genre Cartoons. Een aantal cartoons zijn - omwille van de inhoud - in de non-fictie gebleven. Bij een paar van deze titels was het niet mogelijk om het materiaaltype 'boek' te wijzigen naar 'strip'. Vb. Ullemuul'n : dekselse portretten van grensverleggende Oostendenaars

Daarom hebben we in de regelgeving een kleine wijziging aangebracht: de materiaalaanduiding STRIP wordt enkel gegeven indien van toepassing.

E-boeken

In het document E-boeken is een hoofdstuk 'Wanneer een nieuwe beschrijving maken' toegevoegd. E-boeken krijgen één beschrijving per isbn. Het jaar van uitgave is het jaar van uitgave dat de uitgever opgenomen heeft in titelbank, de databank van alle in Nederland en Vlaanderen uitgegeven titels met een ISBN.

Doelgroep NVT (Jeugd/volwassenen)

De doelgroep NVT werd gebruikt voor niet-boekmaterialen die moeilijk aan één leeftijdsgroep toegewezen kunnen worden. Aangezien de specifieke leeftijdsaanduidingen al een tijd vervangen zijn door leeftijdsgroepen en er binnen de jeugdgroepen tot drie groepen in een beschrijving kunnen opgenomen worden, zal de doelgroep NVT niet meer toegekend worden bij het beschrijven van nieuwe materialen.

Latijnse afkortingen in uitgeversveld

Sinds RDA nemen we geen Latijnse afkortingen meer op in de beschrijvingen maar vertalen we de RDA-verwoordingen naar het Nederlands. In Open Vlacc hadden we de verwoording [Plaats van uitgave onbekend : uitgever onbekend, jaar van uitgave onbekend]. In Nederland gebruikt men een andere verwoording: [Plaats van uitgave niet vastgesteld : uitgever niet vastgesteld, jaar van uitgave niet vastgesteld]. Omwille van de uniformiteit zullen we in Open Vlacc vanaf nu deze verwoording gebruiken.

Afvoer in Open Vlacc

In het EBS wordt  het volledige databestand van Open Vlacc ingeladen. Om de load op het EBS te beperken, maar ook omwille van de onderhoudbaarheid van Open Vlacc zelf, zullen alle beschrijvingen die geen enkele bibliotheek nog bezit en die ouder zijn dan 10 jaar, uit de databank verwijderd worden. Het gaat om 160.000 cd-beschrijvingen, 200.000 boekbeschrijvingen en 40.000 beschrijvingen van andere materialen. Samen 400.000 records die kunnen geschrapt worden. De schrapactie gebeurt vóór de eerste migratiegolf naar het EBS (start 1 oktober 2018)

Meer weten?

Het volledige verslag van de Werkgroep Catalografie kan je hier lezen