Bevraging etiket eersteleesboekjes


De keuze om eersteleesboekjes te ontsluiten als fictie dan wel als non-fictie blijft een moeilijke evenwichtsoefening. Uit een bevraging over de catalografische ontsluiting van eersteleesboekjes in de Vlacc-nieuwsbrief van 21 mei 2019 blijkt dat 53% van de bibliotheken deze boekjes bij voorkeur als non-fictie wil ontsluiten. In dat geval geven we de publicatie ook meteen het juiste literaire type mee. Daarom worden in Open Vlacc de informatieve eersteleesboekjes - begin 2018 omgevormd naar fictie - de komende weken opnieuw als non-fictie ontsloten, met een ZIZO-etiket in Biblioprint. 

 

67% plaatst deze boekjes graag tussen of in de buurt van de AVI-boeken (fictie) met een ZIZO-etiket of een eigen etiket dat wijst op een informatief AVI-boek. Met de Biblioprint-etiketsoftware is het niet mogelijk om informatieve boeken een AVI-etiket mee te geven of aan een AVI-etiket een informatieve aanduiding te geven. Je kan dit oplossen door de boekjes een ZIZO-etiket én een etiket met AVI-niveau te geven.