Nieuws over OpenVlacc


Cata 2020 is het project waarin we werken aan de vernieuwing van Open Vlacc. We informeren je over de stand van zaken en de roadmap.

Cartoons worden vanaf maart 2018 ingevoerd als fictie, met materiaalsoort 'strip', genre 'cartoons' en eventueel thema's. Uitzonderlijk - als de inhoud primeert op de vorm- kan een titel nog als non-fictie ontsloten worden.

In december verstuurden we een bevraging naar de bibliotheken over muziek in de bibliotheek. We geven je graag een samenvatting van de resultaten.

Geen tijd om het volledige verslag van de werkgroep van 19/10/2017 te lezen? We maakten een korte samenvatting!