Nieuws over OpenVlacc


In de loop van januari gaan de bibliotheken van Bree, Genk en Opglabbeek als eersten live met het Bibliotheeksysteem. In maart volgt het PBS Limburg. In dit nieuwsitem zoomen we in op de gevolgen van de migratie naar het EBS voor de catalografie.

Op 2 oktober organiseerde Cultuurconnect haar eerste dienstendag. Ook Open Vlacc kwam aan bod: we vertelden de geschiedenis van de dienst en de vele mensen die er aan bijdragen.

Wat is Cata 2020? Wat zijn de uitdagingen? Wat is het strategische kader? Wat is de plaats van Open Vlacc in de Digitale Bibliotheek? Wat gaat er veranderen? Wanneer? Niet op de infosessie van 13/06? We zetten het voornaamste hier op een rij.

Trefwoorden die nu bij non-fictierecords toegevoegd worden als vormgenre (met de aanduiding (genre) tussen haakjes) zullen omgevormd worden naar echte genres. Hierdoor wordt het mogelijk om een genre toe te kennen aan een non-fictierecord.

Cata 2020 is het project waarin we werken aan de vernieuwing van Open Vlacc. We informeren je over de stand van zaken en de roadmap.

Cartoons worden vanaf maart 2018 ingevoerd als fictie, met materiaalsoort 'strip', genre 'cartoons' en eventueel thema's. Uitzonderlijk - als de inhoud primeert op de vorm- kan een titel nog als non-fictie ontsloten worden.

In december verstuurden we een bevraging naar de bibliotheken over muziek in de bibliotheek. We geven je hier graag een samenvatting van de resultaten.

Geen tijd om het volledige verslag van de werkgroep van 19/10/2017 te lezen? We maakten een korte samenvatting!